banner-medicaldevicesjpg

Tekil Cihaz Tanımlama (UDI)

BarTender® yazılımı, dünya çapında FDA uyumlu UDI tesislerinin güvenli bir bileşenidir. Medikal cihaz endüstrisi, sektörel tecrübe tarafından desteklenen kullanım kolaylığı ve yapılandırılabilir teknolojisi yüzünden BarTender'ı seçiyor. Medikal cihaz üreticilerinin karşılaştığı düzenleme ve süreç zinciri baskılarının farkındayız.

Aşağıdaki sekmelerdeki interaktif içeriği keşfedin - UDI işaretlemesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin: Etiket öğeleri, son uygulama tarihleri, UDI için Otomatik ID teknolojileri, işaretleme yöntemleri.


UDI uyumlu etiketleme

UDI, cihazın izlenmesini sağlayan tıbbi cihaz üzerindeki bir tanımlayıcı veya kod, etiket ya da pakettir. İki parça içerir: Versiyon veya modele özel statik bir Cihaz Tanımlayıcı (DI) ve birkaç farklı veriyle belirlenen dinamik bir numara olan Ürün Tanımlayıcı (PI). Her tıbbi cihaz ve her cihaz paketinin etiketi hem makine hem insan tarafından okunabilen biçimlerde UDI göstermelidir.

UDI etiketlerinin bileşenleri hakkında daha fazla bilgi almak için etiketlerin üzerine gelebilirsiniz. RFID’i görüntülemek için buraya gelin

AIDC: 2D Barkodlar

Her iki etiket 2D GS1 DataMatrix barkoduna sahiptir. 2D barkodun ek ekseni, daha küçük izlerle daha fazla veri taşınmasını sağlar. UDI, her iki AIDC üzerinde ve etiket üzerinde insanlarca okunabilir olmalıdır.

BarTender, geniş 2D semboloji yelpazesi olmak üzere 400’ün üzerinde önceden biçimlendirilmiş kullanıma hazır barkod bileşeniyle birlikte gelir.

AIDC: 1D Barkodlar

Daha büyük bir etiket, bazı sağlık bakımı sistemleri için gerekli olan 1D Kod 39 barkodu içerir. UDI için Otomatik ID teknolojisi seçerken, son kullanıcı gereklilikleri dikkate alınmalıdır.

Seçtiğiniz teknolojiye bakılmaksızın, BarTender, 59 farklı barkod sembolojisi ve 12 ek barkod standardına dayalı olan 400’ün üzerinde önceden biçimlendirilmiş kullanıma hazır barkod bileşenler ile AIDC’yi kolay hale getiriyor.

Tarih

Veri eklemek zorunlu değildir. Ancak, etiket üzerinde tarih görünürse, tarih aynı zamanda PI bilgisinde de bulunmalıdır.

Kullanılan herhangi bir tarih (son kullanma tarihi, üretim tarihi) ISO standardına göre biçimlendirilmelidir: YYYY-AA-GG. Tireler gereklidir.

Renk

UDI etiketi basit, karmaşık veya her ikisinin arasında olabilir. Renk, belli barkod sembolojilerinde, şirket markasını desteklemek veya başka bir eksen bilgisi sağlamak amacıyla kullanılır.

BarTender, kolay kullanımlı, sezgisel tasarıma sahip arayüzü ile yazı ve grafikler için üstün renk imkanları sunar.

Cihaz Tanımlayıcı (DI)

DI, tek bir model ve sürüm tanımlayabilir; belli bir sürümü veya modeli tanımlamak için ilgili kurumdan yalnızca bir DI, kullanılabilir. GS1 GTIN veya HIBCC LIC, bir cihazın DI’sı olarak kullanılabilir.

Bir DI tekrar kullanılamaz - cihaz değiştirildiğinde yeni bir DI gerekir, bu da yeni bir model veya sürümle sonuçlanır.

Ürün Tanımlayıcısı (PI)

PI, cihaz sürümüne veya modeline özel dinamik bir numaradır ve lot / parti numarası, seri numarası, üretim tarihi veya son kullanma tarihi gibi etiket üzerinde görünen tüm verileri içermelidir.

Bu etiketlerde PI, lot numarası ve tarihten oluşur.

AIDC: RFID

UDI’nin barkod tarafından gereken görüş çizgisi olmadan okunması gerektiğinde, UDI AIDC teknolojisi olarak RFID’nin kullanılması zincir verimi sağlayabilir. Ayrıca RFID, takılabilir cihazlar için tek satış sonrası gözetim imkanı sunar.

BarTender, yerleşik RFID anteni içeren şablonlarla, kapsamlı bir RFID etiketi ve kodlamalarını ve yasal düzenlemeye uygun iş kurallarını tam olarak destekler.

Semboller

Üreticiler, çok basit UDI etiketlemesi seçebilir veya bazısı simge ve sembolle gösterilen etiket üzerine çoklu veri noktası eklemek isteyebilir. BarTender ile, AB’nin CE sembolü gibi en çok kullanılan semboller ve son kullanma tarihi, üretim tarihi ve “Kırılabilir” gibi verileri içeren simgeler, UDI etiketine kolayca eklenebilir.


UDI sistemi oluşturma

FDA, UDI sistemini uygulamak için dört adım belirlemiştir:

 1. Standart UDI’ler geliştirme
  UDI’ler, GS1, HIBCC ve ICCBBA dahil olmak üzere, FDA onaylı düzenleme kuruluşlarıyla tıbbi cihaz üreticileri tarafından oluşturulur ve sağlanır.

 2. UDI’yi, cihaz etiketi üzerine insanın okuyabileceği ve AIDC formlarına koyun
  Etiket UDI için varsayılan konumdur ve her tıbbi cihaz işaretlenmelidir. Her cihaz paketi ayrıca bir UDI içermelidir.

 3. GUDID veri tabanına gereken veriyi gönderme
  FDA’nın Küresel UDI Veri Tabanı ("Good ID" olarak okunan GUDID) halka açık olarak tıbbi cihaz bilgisi arama havuzudur.

 4. Uygulama zaman akışlarına uyun


UDI’yi uyumlaştırmak için küresel çabalar

Tıbbi cihaz endüstrisinin kürsel durumu, UDI uygulama sorunlarını sunar. Üreticileri ve son kullanıcıları çoklu yasal düzenlemelere sahip dünyanın farklı yerlerindeyse bir endüstri nasıl takip edilebilir? Farklı cihaz tanılama sistemlerinin bir toplamı küresel hasta güvenliğini verimli bir şekilde korur mu veya dünyadaki her ülke ortak bir protokolü kabul etmeli mi?

UDI sistemleri tüm bölgelerde aynı olamaz ancak çalışılacak her sistem için, bazı düzenleyici yaklaşımlara ihtiyaç duyulacaktır.

Uluslararası Tıbbi Cihaz Düzenleyici Forumu (IMDRF), UDI düzenlemelerinin uyumunu kolaylaştırmak üzere biçimlendirilmiştir. IMDRF, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi gözetimi altında US FDA, Health Canada, AB Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, Brezilya ANVISA ve Avustralya Teröpatik Gıda Yönetimi ile yönetilir.

Birliğin amacı, temel ilkeleri aşağıdakiler içeren bir uyumlu küresel UDI veri tabanı (UDID) oluşturmaktır:

 • UDI ve UDI Taşıyıcı standartlara bağlıdır
 • Dünyada herhangi bir yerde tıbbi bir cihaza uygulanan UDI, kürsel olarak kullanılmalı ve düzenleyici kuruluşunun UDI gerekliliklerini karşılamalıdır
 • Ulusal veya yerel tanımlama numaraları, UDI’nin yerine kullanılmamalıdır
 • Düzenleyici kuruluşlar, bu UDI standartlarının değiştirilme prosedürünü belirlememelidir
 • UDID’nin temel ilkeleri değiştirilmemelidir
 • UDID, veri gönderimi için HL7 Yapılandırılmış Ürün Etiketi (SPL) ve web tabanlı arayüz kullanmalıdır
 • Her tıbbi cihaz muaf tutulmadığı sürece UDI tarafından tanımlanmalıdır

Ayrıca IMDRF, ulusal veya bölgesel düzenlemelerin AIDC yöntemlerini kısıtlamaması gerektiği belirtmiştir. Grup, çalışmaları aynı mimari, biçim ve tek IT dilini kullanan kabul edilmiş tek veri kümeleri, protokoller ve geçerlilik prosedürlerini sağlayacaktır.


ABD’de UDI program saatleri

 • 24 Eylül 2014 (Son Kural’dan sonra bir yıl)
  3. Sınıf tıbbi cihaz ve Toplum Sağlığı Hizmeti Kanunu (PHS Kanunu)’nun ile lisanslı cihazların etiketi ve ambalajlarında bir UDI bulunmalı ve GUDID’ye gönderilmelidir. (Bir yıllık uzatma talep edilebilir.) 3. Sınıf tek başına çalışan yazılım da ayrıca UDI sağlamalıdır.

 • 24 Eylül 2015 (Son Kural’dan sonra iki yıl)
  Takılabilir, yaşam destek ve yaşamsal cihazların etiket ve ambalajlarında bir UDI bulunmalı ve GUDID’ye gönderilmelidir. Bir kereden fazla kullanılan ve kullanımlar arasında yeniden işlenen cihazlarda, cihazın doğrudan üzerinde kalıcı bir UDI bulunmalıdır. Yaşam destekli veya yaşamsal tek kullanılan yazılımlar kendi UDI’lerini sağlamalıdır.

 • 24 Eylül 2016 (Son Kural’dan sonra üç yıl)
  UDI gerektiren, bir kereden fazla kullanılan ve kullanımlar arasında tekrar işlenen 3. Sınıf cihazlarda, doğrudan cihazın üzerinde kalıcı bir UDI bulunmalıdır. 2. Sınıf tıbbi cihazların etiketleri ve paketlerinde bir UDI bulunmalı ve GUDID’ye gönderilmelidir.

 • 24 Eylül 2018 Pazartesi (Son Kural’dan sonra beş l)
  UDI gerektiren, bir kereden fazla kullanılan ve kullanımlar arasında tekrar işlenen 2. Sınıf cihazlarda, doğrudan cihazın üzerinde kalıcı bir UDI bulunmalıdır. 1. Sınıf tıbbi cihazların etiketleri ve paketlerinde bir UDI bulunmalı ve GUDID’ye gönderilmelidir.

 • 24 Eylül 2020 (Son Kural’dan sonra yedi)
  UDI gerektiren, bir kereden fazla kullanılan ve kullanımlar arasında tekrar işlenen 1. Sınıf cihazlarda, doğrudan cihazın üzerinde kalıcı bir UDI bulunmalıdır.

İşaretleme teknolojisi ve UDI

Hangi AIDC teknolojisini seçmeliyim?
IMDRF, UDI düzenlemelerinin "AIDC’in sıkı yöntemlerinden biri olmadığını" belirtiyor bundan dolayı US FDA, Son Kuralı’nda AIDC teknolojisini belirtmemiştir.

Teknoloji seçimini üreticinin isteğine göre bırakmak, küresel UDI sisteminin daha hızlı bir şekilde adapte edilmesini sağlamakla beraber tıbbi cihaz üreticilerinin ve düzenleyicilerin, ileride kullanılabilecek teknolojilerin kullanılabilmesinin önünü açıyor.

UDI gerekliliklerini karşılamak için kullanılacak Otomatik ID teknolojileri ve işaretleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki simgelere tıklayın.

1D barkodlar

1D barkodları, yaygın, kolay üretilebilen ve kolay okunabilen barkodlardır. Çoğu sağlık bakımı tesisleri, 1D barkod sembolojilerini okuyan tarayıcılara sahiptirler. Bazı ortan 1D tıbbi cihaz barkodları:

 • Kod 39, günümüzde kullanılan çoğu barkoddan daha az karakter kodlayabilir. Ancak, dünyanın en büyük tıbbi cihaz alıcısı olan ABD Savunma Bakanlığı ve DoD, tedarik zincirindeki çoğu uygulama için Kod 39 işaretlemesi kullanmaktadır.
 • Kod 128, 128 ASCII karakterlerini kodlamalar birlikte Kod 39’dan daha fazla verim sağlar, böylece nispeten daha küçük bir alanda daha fazla bilgi sağlanabilir. ICCBBA 128, kan etiketlemesi için özle olarak üretilen bir Kod 128’dir - FDA, insan kanını tıbbi cihaz olarak sınıflandırır.
 • Barkodların DataBar ailesi, UDI veren kurumlardan biri olan GS1 tarafından alınmıştır. DataBar , küçük öğeler üzerinde kullanılmak üzere daha küçük izlerle biçimlendirilmiş sağlık bakımı sektöründe ortak kullanılan barkodları içerir.

2D barkodlar

2D barkodlar, birçok alfa-nümerik bilgi kodlamak ve sağlam hata düzeltmeleri eklemek için belli bir düzende sıralanmış bir dizi kare noktadan kullanır. Tarayıcılar oldukça az olduğu için 2D kodları daha önce “egzotik” teknoloji olarak anılırdı. Şimdi mobil cihazlar ve 2D kod okuma uygulamaları her alanda mevcut ve 2D daha uygulanabilir olmakla beraber tıbbi cihaz pazarı için bir standart olmak yolunda ilerliyor.

Sembolojiler, Veri Matrisi, QR Kodu, Aztec Kodu ve PDF 417’yi içermektedir. İkinci ekseni eklemek, bir kodda tutulacak veri miktarını önemli derecede artırır ve renk üçüncü bilgi ekseni sağlayabilir.

RFID etiketi

RFID etiketinin okunabilmesi için, tarayıcıdan yalnızca belli bir mesafede olması gerekir - barkod gibi doğrudan bir görüş çizgisine ihtiyaç yoktur. Etiket, bir tekstil cihazına dikilebilir, bir kartona eklenebilir, hatta takılabilir bir cihaza yerleştirilebilir.

Read-Write RFID etiket özelliğine sahip bir cihaz, cihaz ve kullanıcı arasında dinamik bir veri alışverişi sağlar. Read-Write RFID ayrıca bir tıbbi cihazı Nesnelerin İnteneti (IoT)’ne bağlayabilir.

İşaretleme yöntemleri

Bir UDI işaretini nasıl oluşturabilirim?
İşaretleme yöntemi, işaretlenen malzemeye, cihazın kullanım ortamına ve uygulamaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlgili işaretleme yöntemlerini görmek için malzemelerden birine tıklayın, ardından daha fazla ayrıntılı bilgi için bir yönteme tıklayın.

 • Döküm, metale lazerle yazı yazmak, plastik cihazları damgalamak
  Plastikler/Elastomerler
 • Döküm, metale lazerle yazı yazmak, damgalamak, dövme, metal cihazları tavlama
  Metaller
 • Tekstil cihazları: işleme ve boyama işlemi
  Kumaşlar
 • Doğrudan mürekkep ve termal aktarım etiketi yazdırma
  Kartonlar
 • Doğrudan termal ve termal aktarım etiketi yazdırma
  Etiketler
 • Döküm
 • Doğrudan Termal
 • İğneli Damga
 • Dövme
 • Mürekkep

 • Lazer ile Tavlama
 • Lazerle Yazı Yazmak
 • Fotoğraf ile Yazı Yazma
 • Termal Aktarım

 • Tekstil İşaretleme Yöntemleri

Döküm

Cihazın dökme ile işaretlenmesi, cihazda bir işaret izi oluşturarak üretim sürecinde yapılır.

Dökme, bir metalin, plastiğin veya elastomerin sıvı hale gelene kadar ısıtılmasını, arından soğumasını ve istenilen şekilde katılaşmasını sağlamak için bir kalıba dökülmesini gerektirir.

Doğrudan Termal

Doğrudan termal yazıcı, tıbbi cihaz etiketi yazdırmak için mürekkep veya toner kullanmaz. Bunun yerine, kimyasal olarak işlem görmüş, ısıya duyarlı sayfa, yazıcı kafasını geçecek şekilde hareket eder ve bu durum kağıdın siyah işaret bırakacak şekilde ısıtır.

Doğudan termal etiketleme, UDI etiketler oluşturmak için oldukça hesaplı bir yoldur ancak işaretler dayanıklı değildir.

İğneli Damga

İğneli damga işaretleri (çivi izi olarak da adlandırılır) 2D Veri Matrisi kodlar üretmek için kullanılır. Cihazın yüzeyine bir dizi küçük nokta damgalayan mekanik bir pim aracılığıyla oluşturulurlar.

İğneli damga, sert yüzeye sahip tıbbi cihazların tümünde kullanılır.

Dövme

Bir cihazın dövme ile işaretlenmesi, cihazın içinde bir işaret oluşturarak üretim süreci esnasında olur.

Dövme işlemi ham madde katı haldeyken başlar. Malzemeye şekil vermek için çekiç veya yüksek basınçlı su jeti gibi mekanik güç veya termal güç (ısı) uygulanır.

Mürekkep Doğrudan

Yüksek çözünürlüklü (300+ dpi) mürekkep doğrudan işaretleme, ilk olarak üretim hattının sonunda kullanılır. Hiçbir etiket bulunmadığı için, mürekkep, gövde işaretlemesi açısından ekonomik olabilir.

Lazer ile Tavlama

Lazer ile tavlama, bir oksit katmanı oluşturmak için cihazın yüzeyini ısıtarak demir içeren cihazları işaretlemek için kullanılır. İşaret, cihazın yüzeyinin bütünlüğünü koruyacak şekilde tamamen düzdür.

Tavlama, ortopedik eklem değişimi gibi takılabilir cihazlarda, neşter veya cerrahi matkap gibi sterilize edilmiş veya yeniden işlenmiş cihazlarda kullanılır.

Lazerle Yazı Yazmak

Lazer ile yazı yazarken, lazer cihazın yüzeyine girer ve bir işaret bırakmak için malzemeyi kaldırır.

Yazı yazma metaller üzerinde kullanılmakla birlikte, substrat, plastik ve elastomer gibi geniş yelpazede malzemeye de uygulanabilir.

Fotoğraf ile Yazı Yazma

Fotoğraf ile yazı yazma, demir içeren ve içermeyen metaller üzerinde işaret oluşturmak için kimyasal bir işlem kullanır ve genel olarak alüminyum tıbbi cihazları işaretlemek için kullanılır.

Cihazın yüzeyi, kimyasal fotoğraf direnci ile kaplanır ve ardından UV ışığı, işaretin şekliyle cihaz üzerine yansıtılır.

Tekstil

Bazı ortopedik alterler veya telemetri monitör ipleri gibi bazı tıbbi cihazlar tekstilden üretilmiştir. Bu durum farklı bir işaretleme şekli gerektirir.

Genel yaklaşımlar işleme ve boyama işlemlerini içerir. 1D barkodlar, tekstil kullanımı için yüksek çözünürlükte sonuçlar vermeyecektir bundan dolayı başka bir teknoloji kullanılmalıdır. 2D barkodlar en çok kullanılanlardır. Tekstil cihazlarının içine dikilen RFID’nin geniş kullanımını inceleyin.

Termal Aktarım

Termal aktarım, oldukça dayanıklı UDI 1D veya 2D barkodları yazdırmak için hesaplı bir yoldur.

Yazıcı kafası, mürekkep şeridini (“termal”) ısıtır. Şerit, yazdırılacak yüzeyin (“transfer”) üzerinde erir ve mürekkep, yüksek çözünürlüklü bir UDI oluşturarak absorbe edilir.

BarTender ve UDI: Güvenilir. Ölçeklenebilir. Uyarlanabilir.

BarTender®, UDI’nin küresel düzenlemelerini ve iş taleplerini karşılamaya yönelik geliştirilmiş işaretleme yazılımıdır. Çok kültürlü, kurumsal düzeyde şirketlerden küçük özek ürün hatlar üreten üreticilere kadar tıbbi cihaz endüstrisi, yasal düzenlemelere uyulmasını sağlayan ve işlerin önünü açan güvenli, denetlenebilir barkod ve RFID etiketlemesi için BarTender’a güveniyor.

BarTender, UDI sistemlerinin güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olmak için tüm etiketleme süreçlerinde elektronik imzalar dahil olmak üzere merkezi kontrol ve tam denetim yolu sağlar. Sadece yazdırma gibi basit ayarlardan karmaşık rol temelli izinlere ve etiket format şifrelemesine kadar değişen özellikleri ile birlikte yazıcı tabanlı lisanslama ve özelleştirilebilir ayar katmanları sayesinde kapsamlı koruma sağlanır.

Düzenleme ve üretim ile ilgili gereklilikler değişmeye devam edecek; BarTender’ın kolay, içgüdüsel şablonları evrimleşen birlikte çalışabilirlik standartlarınızı ve HL7 tabanlı UDI veri tabanı (UDID) iletişimi destekleyen özelliği sayesinde, tasarımlarınızı, formatlarınızı ve süreçlerinizi hızla dönüştürmek imkanlı olacak.

BarTender güvenilir UDI ortağınızdır.


Hangi BarTender size göre?

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda bir sürüm seçin ya da BarTender'ın tüm özelliklerini araştırmak, etiketleme, barkodlama ve başka şeyler için en zorlu ihtiyaçlarınızı nasıl çözebileceğini görmek için ücretsiz 30 günlük deneme sürümünü indirin. Veya BarTender'ın kendi alanında neden en güvenilir yazılım olduğunu öğrenmek için bizimle irtibata geçin.

Oluşturma
(Tasarlama ve Yazdırma)

Basic Sürümü

Professional Sürümü

Birkaç dakika içerisinde çalışmaya başlayabilirsiniz!

Tüm Basic özelliklerine ilave olarak:

 • Etiketler, kartlar, manyetik şerit kartları ve daha pek çok şeyi tasarlama ve yazdırma.
 • Herhangi bir yazıcıya veya işaretleme cihazına yazdırma hızını optimize etme.
 • Veri doğrulama imkanı sağlayan ve klavyeden ya da bir barkod tarayıcısından yazdırma sırasında girdi kabul eden veri giriş formları tasarlama.

PC temelinde lisans verilir

 • CSV dosyalarından, veri tabanlarından ve Excel'den veri okuma. Yazdırma için kayıtları kolayca arama ve seçme.
 • RFID etiketlerini şifreleme.

PC temelinde lisans verilir

Oluşturma ve Otomasyon
(Tasarlama, Yazdırma ve Denetleme)

Automation Sürümü

Enterprise Automation Sürümü

Tüm Professional özelliklerine ilave olarak:

Tüm Automation özelliklerine ilave olarak:

 • Veri işlemlerine ve SDK taleplerine yanıt olarak herhangi bir işletim sistemi, sistem veya cihazdan otomatik olarak yazdırma.
 • Bakım gereksinimlerini azaltmak için Intelligent TemplatesTM kullanarak tasarım yapma.
 • Kullanıcı ve grup rolleri ile yazdırma ortamında güvenliği sağlama.
 • Yazdırma durumunu canlı takip etme ve sistem kullanımının canlı geçmişine bakma.

Yazıcı temelinde lisans verilir

 • Web hizmeti API veya TCP/IP iletişimine yanıt olarak otomatik yazdırma.
 • SAP ve Oracle ile entegre çalışma.
 • Merkezi sistem yönetimi, tarayıcı üzerinden yazdırma, revizyon denetimli merkezi şablon depolama, elektronik imza denetimi, tam SDK denetimi, akıllı kart şifreleme ve daha fazlası.

Yazıcı temelinde lisans verilir

Daha Fazla Bilgi İçin

Endüstri Çözümü
Medikal Cihaz Etiketlemesi ve İşaretlemesi için BarTender Yazılımı

Düzenleme Çözümü
BarTender ve FDA 21 CFR 11. Kısım

PDF Formu
Medikal Cihazların Etiketlenmesi için BarTender

Vaka İncelemesi
Küresel, Çoklu Tesis FDA 21 CFR 11. Kısım Farmasötik Etiketlemesi

Endüstri Çözümü
Tedarik zinciri etiketleme yönetimi

BarTender'a Genel Bakış

BarTender'ı Satın Al


Müşterilerimiz Ne Diyor?

"Birkaç rakip çözümü inceledik ve gelişmiş programlama arayüzü, sağlam güvenilirliği, sıra dışı desteği ve etiket tasarım ile yazdırma için benzersiz esnekliğinden dolayı BarTender'ın en iyi seçim olduğuna karar verdik. BarTender'ın Innovatum'un ROBAR sistemine entegrasyonu sayesinde dünyanın en iyi etiket yazılımı, tüm ABD ve uluslararası etiketleme düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanılabiliyor."

— Ardi Batmanghelidj, Başkan, Innovatum, FDA düzenlemelerine uygun farmasötik, tıbbı cihazlar ve biyoteknoloji ortamları için ROBAR etiket sisteminin üreticisi