banner-chemicalsjpg

GHS (Küresel Uyum Sistemi) için etiketleme

BarTender® yazılımı, dünyadaki kimya tesislerinin GHS etiketleme stratejisinin temel bir bileşenidir ve ICIS Önde Gelen 100 üretici tarafından hem yerel hem de bölgesel operasyonlarda kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi, sektörel tecrübe tarafından desteklenen kullanım kolaylığı ve yapılandırılabilir teknolojisi yüzünden BarTender'ı seçiyor. Kimya üreticilerinin ve dağıtıcılarının karşılaştığı düzenleme ve tedarik zinciri baskılarının farkındayız.


GHS Hakkında

Birleşmiş Milletler, iş ortamında kimyasalları tanımlamak ve güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlamak için eğitim, ürün etiketleme ve güvenlik belgelerini kapsayan bir takım kurallar koyarak çalışan güvenliğini artırma ve küresel ticareti kolaylaştırma amacıyla 2002 yılında Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesinde Kürsel Uyum Sistemi (GHS)’ni uygulamaya koydu. BM, 2015 yılı itibariyle Altıncı Revizyon olmak üzere GHS’yi her iki yılda bir tekrar değerlendirip revize etmektedir.

Her BM ülkesi ülke, uygulanacak sistemin kategorilerini ve öğelerini belirlemekle birlikte uygulama için kendi programını oluşturmaktadır.

ABD uyumun son uygulama tarihi 2014, 2015 ve 2016 olmak üzere GHS’yi 2012 yılında uygulamaya koymuştur. GHS, bazen HazCom 2012 olarak adlandırılan OSHA tarafından yönetilir. OSHA’nın iş yeri güvenliği için öncelikli bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Bir ürün çalışanlarınızdan birinin sorumluluğunda olduğunda, kullanıldığında, saklandığında veya taşındığında OSHA, ürünü uygun bir şekilde etiketlemeniz için uygun olduğunuzu varsayar. Çalışanlar her zaman tam tehlike bilgisine erişebilmelidir.

Avrupa Birliği’nde GHS, "Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında 1272/2008 numaralı AB Mevzuatı"nın kısaltması olan CLP olarak geçer. 2008 yılında düzenlenmiş ve 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. CLP, Avrupa Kimyasal Komitesi (ECHA) tarafından yönetilir.

GHS tam olarak uygulanır ve değişik uygulama derecesi olan diğer APAC ülkeleriyle Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Tayvan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde yürürlüktedir.

Daha fazla bilgi için, seçili ülkelerin ve bölgelerin GHS uygulama durumların görmek üzere farenizi harita üzerinde gezdirin.

GHS uygulayan ülkeler/bölgeler
GHS uygulama sürecinde olan ülkeler/bölgeler
Seçili ülkelerin ve bölgelerin GHS uygulama durumların görmek üzere farenizi harita üzerinde gezdirin.
Brezilya
Saf maddeler, uygun bir şekilde sınıflandırılmalı, paketlenmeli, etiketlenmeli ve SDS eklenmelidir. Karışık kimyasallar 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren uyumlu olmalıdır. Brezilya Portekizcesi, etiketleme ve belgelendirme için gerekli olan dildir.
Kanada
Health Canada, GHS’nin uygulanması için bir taslak teklif yayınladı ve açıklama süresi 15 Eylül 2013 tarihinde sonra erdi. Son kural bekletiliyor.
Çin
Taşıma, SDS, etiketler ve sınıflandırma için uygulanmaktadır.
Avrupa Birliği / EEA
Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) düzenlemeleri, Avrupa Ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin maddeler için tam olarak uygulanan GHS’yi uygulamalarını sağlamıştır. Karışımlar için tam uyumun son uygulama tarihi 1 Haziran 2015’tir. AB uygulamalarını yeni kullanmaya başlayan Türkiye maddeler için son uygulama tarihini 1 Ocak 2013 olarak belirledi. AB aday ülkesi Makedonya, GHS uygulama sürecindedir.
Hindistan
Bir kural taslak seti 2011 yılında düzenlenmiştir. Ekim 2013 tarihi itibariyle son kurallar yayınlanmamıştır.
Japonya
Japonya GHS sürecine 2001 yılında başlamıştır ve kanunlar tam olarak uygulanmaktadır.
Rusya Federasyonu
GHS kurallarının uygulanması isteğe başlıdır. Tehlikeli gıdaların taşınmasında tam olarak uygulanır. Üye ülkeler (Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya) uygulama için bir fikir birliğine varabilirlerse, Avrasya Ekonomik Birliği (EEC), GHS uyumunu Temmuz 2017 tarihinden itibaren yasal olarak yürürlüğe geçiren bir düzenleme yayımlamıştır.
Amerika Birleşik Devletleri
Yeni etiket ve SDS formatları için çalışanlarına son eğitim tarihi 01 Aralık 2013; Eski sistemle etiketlenmiş, tedarikçilerinden ürün göndermeye devam edebilen distribütörler haricinde GHS hükümleriyle son uyumluluk tarihi 01 Aralık 2015; 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren ABD’de saklanan ve gönderilen tüm kimyasallar GHS düzenlemesine göre etiketlenmeli ve gönderilmelidir.
Meksika
Tamamen uygulanmaktadır ancak Meksika’da GHS uyumu zorunlu ve yürürlükte değildir.
Avustralya
İş Sağlığı ve Güvenlik Düzenelemeri (WHS) modelinin 7.1. Kısmı 31 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu standartlar AB önerileriyle uyumludur.
Tayvan
GHS, Tayvan’da tam olarak uygulanmaktadır.
Sırbistan
Sırbistan Cumhuriyeti 64/10 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan son uyum tarihi 01 Haziran 2015’tir. Etiket üzerinde Sırpça bulunmalıdır ancak diğer dillerin eklenmesi için farklı hükümler vardır. Bu düzenlemedi hükümler AB’nin CLP hükümleriyle oldukça paraleldir.
Malezya
Malezya İş Güvenliği ve Sağlık Sınıflandırması, Tehlikeli Kimyasalların Etiketleme ve Güvenlik Veri Sayfası (CLASS)’nın son uygulama tarihi 17 Nisan 2015’tir. Düzenleme AB GHS sistemini yansıtmaktadır.

OSHA Yürürlülük Kılavuzu, Şubat 2015

ABD kimyasal tedarik zincirinin çoğu alt kullanıcısı, 1 Haziran 2015 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan OSHA’nın GHS sisteminin uygulanması zor olduğunu düşündü. OSHA, isteğe bağlı yürürlülük politikası formunda kimyasal endüstrisine bazı kolaylıklar sağladı.

OSHA, 9 Şubat 2017 tarihinden itibaren, üst tedarikçilerinden alınması gereken bilgiyi alamadıklarında dolayı GHS uyumlu etiket ve SDS’leri sağlamak için son tarih olan 1 Haziran 2015’i karşılayamayan alt kimyasal tedarik zinciri üyelerini çağırmayacaktr.

Bu isteğe bağlı yürürlük teklifinden yararlanabilmek için, şirket aşağıdakileri sunmalıdır:

 • Üst tedarikçilerden gereken bilgiyi almak için yapılan girişimleri gösteren belgeye dayalı kanıt.
 • Diğer kaynaklardan bilgi almak için yapılan girişimleri gösteren belgeye dayalı kanıt.
 • Verileri sınıflandırmak için yapılan girişimleri gösteren belgeye dayalı kanıt.
 • Uyum için ne ve uygulanabilir bir zaman çizelgesi.

Daha fazla bilgi almak için lütfen OSHA web sitesini ziyaret edin.


GHS Etiketi

GHS'ın amacı, etiketleme ve dokümantasyon üzerinden kimyasallara dair açık ve tutarlı bir şekilde iletişim kurma yöntemi sağlamaktı. Ancak uygulama tarihi geçen kimya şirketleri ilgili gereklilikleri pek açık ya da tutarlı bulmuyor.

Zorunlu etiket öğeleri nedir ve nasıl kullanılırlar? Daha fazla bilgi edinmek için etiketin bu tarafındaki mavi noktalara üzerinde gezinin.

Ürün Adı

Sinyal Kelimesi

İki Sinyal Kelimesinden biri, UYARI,"ciddi veya ölümcül olmayan tehlike" taşıyan ürünler için veya TEHLİKE "ciddi ve ölüme yol açabilecek tehlike taşıyan ürünler için"

Tehlike İfadeleri (H-İfadeleri)

71 H-ifadeleri, ürün hakkında güvenlik, sağlık ve çevre uyarılarını belirtir. GHS etiketinde en az bir tanesi bulunmalıdır. H-ifadeleri, AB’nin R-tabirlerinin yerine geçer.

Önleyici İfadeler (P-ifadeleri)

Etiket üzerinde en az bir en fazla altı P-ifadesi bulunur. Her biri etiket piktogramlarıyla ilgilidir ve saklama, kullanma ve ilk yardım talimatlarını açıklar. P-ifadeleri, AB’nin S-ifadelerinin yerine geçer.

Ürün Tanımlayıcısı

Bir ürün genel olarak CAS veya IUPAC numarasıyla belirtilir.

 • IUPAC, organik kimyaları belirten harf, hane ve tire dizeleridir ve onlarca karakter uzunluğunda olabilirler.
 • CAS numaraları tireler ile üçe parçaya bölünürler, ilk bölüm bir ve yedi haneden; ikinci bölüm iki haneden ve üçüncü bölüm bir haneden oluşur.

Tedarikçi Tanımlama

Tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası etiket üzerinde bulunmalıdır.

Piktogramlar

Her biri görsel olarak önlem alınmasını belirten dokuz adet siyah, beyaz ve kırmızı elmas şeklinde GHS piktogramı vardır. Etiket üzerinde boş kırmızı elmas görünmez.

Tamamlayıcı Bilgiler

Tedarikçinin seçtiği herhangi bir bilgi olabilir: bir barkod, URL, şirket logosu, envanter verisi, HazMat yanıt kişi bilgisi. Tamamlayıcı bilgi, ek bilgi vermek ve şirket markası standardını desteklemek için renkli olarak yazdırılabilir.

Etiket boyutu gereklilikleri

AB’de piktogramların, etiket boyutunun 1/15’i kadar olması gerektiğini unutmayın.

İçerik Minimum boyut etiketi (mm)
<3> 74 x 52
3-5 litre 105 x 74
5-500 litre 148 x 105
>500 litre 210 x 148

GHS Etiket Yazdırma Hususları

Tek renkli (tek renk) etiket yazdırma, kimyasal üretimi ve depolama tesislerinde özel olarak ayarlanabilir. Ancak, bu durum değişmektedir. Neredeyse tüm ülkelerde GHS piktogramları kırmızı bir kenar gerektirir. Kırmızı elmaslarla önceden basılı bir etiket ortamı kullanılabilir, bu yöntem, operatörün uygun sayıda ve düzende kırmızı elmas seçmesine dayalıdır. Basit bir kullanıcı hatası uyumsuzluk ve cezalarla sonuçlanabilir.

Ayrıca, Uluslararası Tehlikeli Deniziclik Malları (IMDG) sertifikası gereken ürünler, tuzlu suda yapışma ve solmazlık için BS5609 özelliklerini karşılayan etiket gerektirir. BS5609 uyumu daha çok etiketi yazdırmak için kullanılan ortama bağlı olsa da, tüm yazdırma sistemleri, gereken testi geçen ürünler üretemez.

Ortaklarımızın çoğu, kimyasal şirketlerinin yeni GHS standartlarını karşılamalarına yardım etmek üzere özellikle tasarlanmış yazıcılar sunar. Ve BarTender’ın yazdırma mimarisi, Microsoft’un sürücü standartlarına göre tasarlandığı için, hangi Windows yazıcısını seçtiğinize bakılmaksızın GHS çözümünüzün her parçasına uyum sağlayabiliriz.

GHS uyumlu yazıcılarla ilgili daha fazla bilgi için bizimle bağlantıya geçin, böylece, işiniz için doğru seçimi yapmanıza yardım edecek BarTender bayisine size yönlendirebiliriz.


BarTender ve GHS: Güvenilir. Ölçeklenebilir. Uyarlanabilir.

BarTender®, kimyasal endüstrisinin küresel düzenlemelerini ve iş taleplerini karşılamaya yönelik geliştirilmiş emniyetli ve güvenilir etiketleme yazılımıdır.

BarTender ile, merkezi kontrol ve güvenlik sayesinde GHS etiketlerinin üretimini oluşturabilir ve otomatik hale getirebilirsiniz. Tek bir tesiste bulunan bir yazıcı için olduğu gibi kürsel ağınızda binlerce çoklu yazıcı ailesine aynı doğrudan destekle ürününüzü ve düzenleyici verilerinizi geniş yelpazede yazıcılara bağlamak için BarTender kullanın.

BarTender'ın her sürümü tüm modern yazma sistemlerini destekleyerek şirketinizin küresel büyüme ve uyum stratejileri kuvvetlendirilir. GHS karakterlerinin yazı tipi temelli bir koleksiyonu da dahildir: Bunu kullanarak önceden formatlanmış etiket ortamlarına piktogramlar yazdırabilir veya kendi kırmızı sınırlı piktogramlarınızı oluşturabilirsiniz.

BarTender örnek etiket şablonu

GHS etiketleme işlemini otomatik hale getirmek, manuel sistemlerde oluşan hataları azaltmakla beraber tesisiniz ve tedarik zincirinizdeki çalışmayı geliştirmeye yardımcı olur. Dünya çapındaki kimyasal şirketleri, BarTender Automation ve Enterprise Automation sürümlerinde bulunan örnek etiketteki teknolojiye bağlı olarak GHS etiketleme programlarını oluşturuyor ve otomatik hale getiriyor.

GHS etiketlerinizin üretimini otomatik hale getirirken başlangıç noktanız olarak BarTender örnek etiketi kullanın. Örnek etiket, küresel ERP sistemi, üçüncü taraf veri tabanı, dahili veri tabanı veya sabit diskinizde bulunan hesap tablolarınızdan gelen veri ve yazıcınız arasındaki bağlantıyı sağlar. Etiket verisi, EHS&S girişimlerini karşılarken tesisinizin iş akışının basitleşmesine yardım edecek şekilde ürünün SDS’sine bağlanabilir. Yerleşik iş kuralları, piktogram uyumunu yönetmenize yardım ederken BarTender piktogram boyutunu otomatik ayarlama özelliği etiketinizin tam olarak kullanılabilmesini ve güvenlik için en uygun görüntüyü sağlar.

Güvenilir GHS ortağınız

BarTender güvenilir GHS ortağınızdır. Kısa videomuzu izleyerek BarTender ile uyumlu GHS etiketi oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu görün. GHS ve işiniz için en doğru çözümü seçmek adına bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için web seminerimizi izleyin. Bu web sayfasına dokunarak interaktif içeriğini keşfedin ve GHS sistemi hakkında bilmek istediğiniz her şeyi öğrenin: Etiket öğeleri, kürsel son uygulama tarihler, yazdırma hususları.


Hangi BarTender size göre?

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda bir sürüm seçin ya da BarTender'ın tüm özelliklerini araştırmak, etiketleme, barkodlama ve başka şeyler için en zorlu ihtiyaçlarınızı nasıl çözebileceğini görmek için ücretsiz 30 günlük deneme sürümünü indirin. Veya BarTender'ın kendi alanında neden en güvenilir yazılım olduğunu öğrenmek için bizimle irtibata geçin.

Oluşturma
(Tasarlama ve Yazdırma)

Basic Sürümü

Professional Sürümü

Birkaç dakika içerisinde çalışmaya başlayabilirsiniz!

Tüm Basic özelliklerine ilave olarak:

 • Etiketler, kartlar, manyetik şerit kartları ve daha pek çok şeyi tasarlama ve yazdırma.
 • Herhangi bir yazıcıya veya işaretleme cihazına yazdırma hızını optimize etme.
 • Veri doğrulama imkanı sağlayan ve klavyeden ya da bir barkod tarayıcısından yazdırma sırasında girdi kabul eden veri giriş formları tasarlama.

PC temelinde lisans verilir

 • CSV dosyalarından, veri tabanlarından ve Excel'den veri okuma. Yazdırma için kayıtları kolayca arama ve seçme.
 • RFID etiketlerini şifreleme.

PC temelinde lisans verilir

Oluşturma ve Otomasyon
(Tasarlama, Yazdırma ve Denetleme)

Automation Sürümü

Enterprise Automation Sürümü

Tüm Professional özelliklerine ilave olarak:

Tüm Automation özelliklerine ilave olarak:

 • Veri işlemlerine ve SDK taleplerine yanıt olarak herhangi bir işletim sistemi, sistem veya cihazdan otomatik olarak yazdırma.
 • Bakım gereksinimlerini azaltmak için Intelligent TemplatesTM kullanarak tasarım yapma.
 • Kullanıcı ve grup rolleri ile yazdırma ortamında güvenliği sağlama.
 • Yazdırma durumunu canlı takip etme ve sistem kullanımının canlı geçmişine bakma.

Yazıcı temelinde lisans verilir

 • Web hizmeti API veya TCP/IP iletişimine yanıt olarak otomatik yazdırma.
 • SAP ve Oracle ile entegre çalışma.
 • Merkezi sistem yönetimi, tarayıcı üzerinden yazdırma, revizyon denetimli merkezi şablon depolama, elektronik imza denetimi, tam SDK denetimi, akıllı kart şifreleme ve daha fazlası.

Yazıcı temelinde lisans verilir


İlgili bilgiler

Düzenleme Çözümü
Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS)

GHS'ın amacı, etiketleme ve dokümantasyon üzerinden kimyasallara dair açık ve tutarlı bir şekilde iletişim kurma yöntemi sağlamaktı. Ama kimya şirketleri ilgili gereklilikleri pek açık ya da tutarlı bulmuyor. GHS hakkında bilgi edinin ve dünyada nerede iş yaparsanız yapın, BarTender'ın uygunluk konusunda şirketinize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Endüstri Çözümü
Tedarik zinciri etiketleme yönetimi

BarTender, küresel imalat, dağıtım, 3PL ve depolama şirketlerinin tedarik zinciri etiketleme tercihidir. BarTender'ın kurumunuzun işlerini nasıl kolaylaştırabileceğini ve tüm tedarik zincirinizle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

PDF Sayfası
Basitleştirilmiş kimyasal uyum etiketleme

Bu indirilebilir kaynakta BarTender ve kimyasal etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Seagull Scientific, NACD (National Association of Chemical Distributors) üyeliğine seçilen yegane başlıca etiketleme, barkod ve RFID yazılımı üreticisi olarak gururlu bir NACD üyesidir.

Daha Fazla Bilgi İçin

Endüstri Çözümü
Kimyasal etiketleme için BarTender

GHS etiket öğeleri
Piktogramlar

GHS etiket öğeleri
H-ifadeleri ve ifadeleri

Endüstri Çözümü
Tedarik zinciri etiketleme yönetimi için BarTender

PDF Formu
Kimyasal Etiketleme için BarTender

BarTender'a Genel Bakış

BarTender'ı Satın Al


Müşterilerimiz Ne Diyor?

"BarTender’ın tüm ERP ve Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yazma ve yönetim sistemleri ile entegre olabilme yeteneği ile kullanımı kolay ve güçlü Intelligent Templates™ birleştiğinde, tüm kimya sektörü müşterilerimizde GHS uygunluk etiketlemesi ile ilişkili zorlukları çözmek ve ilgili etiketleri entegre etmek için tercih ettiğimiz yazılım ürünü bu oldu."
—Rick Schilling, Başkan, Integrated Productivity Systems (IPSi)